Thực hiện chỉ đạo của phòng GD&ĐT trường TH&THCS Mỹ Hòa xây dựng kế hoạch công tác tháng 5 năm 2021 như sau: