Kế hoạch Công tác tháng 5/2021

       Thực hiện chỉ đạo của phòng GD&ĐT trường TH&THCS Mỹ Hòa xây dựng kế hoạch công tác tháng 5 năm 2021 như sau:

       PHÒNG GD& ĐT TÂN LẠC                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG TH VÀ THCS MỸ HÒA                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 52 /KH- TH &THCS                                Tân Lạc, ngày 3 tháng 5  năm 2021

KẾ HOẠCH

Công  tác tháng 05/2021

          1. Tư tưởng.

          - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo các văn bản chỉ thị của của các cấp, quy chế của ngành, quy định của nhà trường.

          - Chỉ đạo tiếp tục thi đua chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày quốc tế lao động 1/5 và ngày 19/5 ngày sinh nhật Bác. Mỗi khối lớp làm 1 tờ báo ảnh chào mừng ngày 30/4.

          2. Chuyên môn.

    2.1. Cấp tiểu học.

          - Tiếp tục chú trọng trang trí lớp học theo hướng bám sát nội dụng giảng dạy nâng cao chất lượng giáo dục. Trang trí sắp xếp góc thư viện Zoom.

          - Chỉ đạo phân loại đối tượng học sinh, nâng cao chất lượng sau kiểm tra giữa kì.

          - Chú trọng chất lượng bồi dưỡng và phụ đạo học sinh 3 môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh (Chuẩn bị tham gia giao lưu Ngày hội học sinh tiểu học). Tổ chức vào ngày 11 tháng 5 năm 2021.

          - Kiểm tra đột xuất học sinh các khối lớp đối với môn Tiếng việt, toán         (mồng 5,6,7 tháng 5)

          - Thực hiện theo kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ tháng 04

          +  Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình

          +  Kiểm tra  công tác tự học tự bồi dưỡng

          +  Kiểm tra  hồ sơ khối 4, 5

          + Kiểm  tra công tác rèn chữ của học sinh khối 1.

          - Chỉ đạo thực hiện kiểm tra học kỳ II.  GV cấp THCS coi kiểm tra học sinh lớp 5. Chú trọng hồ sơ học bạ hoàn thành chương trình tiểu học đối với khối lớp 5. Bàn giao chất lượng học sinh lớp 5.

         2.2. Cấp THCS.

- Tiếp tục duy trì  tốt nếp chuyên môn:  ký duyệt giáo án theo, tăng cường sử dụng TBDH, ứng dụng CNTT, tích hợp liên môn vào các tiết học. Chú trọng đổi mới PPDH, KTĐG.

- TiÕp tôc båi d­ìng HSG khối 6,7 8, hoàn thiện hồ sơ học sinh tham dự thi cấp huyện vào ngày 6/5/2021. (Môn Anh thi tại trường Kim Đồng, Sinh thi tại Mãn Đức, môn văn thi tại Phong Phú). ĐC Xuyên, Phượng, Hiền. Cho HS uống nước, thuê xe.

 - Căn cứ kết quả kiểm tra giữa kỳ II chỉ đạo chú trọng phụ đạo, bồi dưỡng học sinh yếu kém.

- GVCN chủ trọng giáo dục rÌn Kü n¨ng sèng cho HS qua các tiết tr¶i nghiÖm s¸ng t¹o, các tiết HĐNGLL.

- Xây dựng chuyên đề tháng 5 khối THCS.

- Thực hiện thảo luận chọn  SGK lớp 6,7 chương trình địa phương.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. Kiểm tra việc vào điểm và chấm chữa bài

- Dự tập huấn BDTX các môn modun 3

- Tiếp tục rà soát CT các môn chậm báo chuyên môn để có kế hoạch dạy bù.

- Chú trọng ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ II đặc biệt đối với hs lớp 9 theo đúng lịch. Chuyên môn bố trí chấm thẩm định đối với 3 môn Văn, toán, Anh đối với các lớp.

- Hoàn thiện hồ sơ học bạ đặc biệt xét tốt nghiệp học sinh lớp 9.

- Họp xét hạnh kiểm, xét lên lớp đối với học sinh.

3. Công tác khác.

3.1. Công tác đội.  thực hiện chủ điểm “ Hòa Bình Hữu Nghị

- Tiếp tục ổn định các hoạt động nề nếp toàn liên đội. Thực hiện các phong trào do cấp trên phát động

- Tuần 3 tháng 12 kết hợp cán bộ thư viện giới thiệu sách theo chủ đề.

- Tuần 4 tháng 4 kết hợp với y tế nhà trường truyền thông về y tế.

        - HĐGDNGLL tháng 5. Chủ điểm “Bác Hồ kính yêu"

          3.2. Công tác chủ nhiệm.

- Tăng cường công tác chỉ đạo của GVCN lớp vào thứ hai đầu tuần. Quan tâm nền nếp của học sinh, có giải pháp cụ thể giáo dục HS không thực hiện quy định của nhà trường.

- Tích cực tham gia lao động vệ sinh, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

- Tiếp tục thi đua chào mừng ngày 30/4 – 1/5. 

          3.3. Công tác thư viện

- Tiếp tục hoàn thiện phân loại dán nhãn sách truyện theo thư viện Zoom

- Duy trì tốt công tác tiết đọc thư viện của cấp tiểu học và đọc sách báo tại thư viện.

- Tuyên truyền giới thiệu sách về kỉ niệm giải phóng miền Nam và Bác Hồ kính yêu.

- Hoàn thiện minh chứng công tác tự đánh giá năm 2020-2021. Các tổ trưởng rà soát thu thập minh chứng mã hóa, lưu trữ tại văn thư.

- Đánh giá xếp loại thi đua, công chức theo đúng văn bản chỉ đạo.

- Thực hiện tổng kết năm học và  Lế tri ân trưởng thành học sinh lớp 9 đúng hướng dẫn. Đoàn đội tập 4 tiết mục văn nghệ.

- Họp phụ huynh học sinh cuối năm. Thông báo kết quả giáo dục năm học 2020-202, kế hoạch năm 2021-2022

           Trên đây là kế hoạch tháng 5/2021 của trường TH&THCS xã Mỹ Hòa.

      Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT;

- HT, các PHT;

- Lưu: VT.

                                                                                           Đoàn Thị Ngân

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 10 : 63
Năm 2022 : 1.812