Chương trình ngoại khóa khối 8,9 chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10