Đ/c Bùi Văn Hải Huyện ủy viên trưởng phòng GDĐT và các đồng chí lãnh đạo Phòng GDĐT Tân lạc về thăm và chỉ đạo công tác duyệt chéo hồ sơ lớp 9