Đoàn công tác sở GDĐT do ông Nguyễn Vinh Quang trưởng phòng chính trị tư tưởng sở GDĐT về thăm và kiểm tra công tác khảo thí chất lượng