Học sinh trường TH&THCS Mỹ Hoà tham dự Hội nghị tuyên truyền "phòng ngừa trợ giúp giáo dục cảm hoá người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật, phòng ngừa trẻ em bị xâm hại tình dục"