Lễ trao tặng xe đạp cho HS nghèo vượt khó do công đoàn AGRIBANK tỉnh Hòa Bình tài trợ