Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH&THCS MỸ HÒA

* * *

Số:     - CTr/LĐ

 

 

 

Mỹ Hòa, ngày 10  tháng 9 năm 2021

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022

 

          Căn cứ Chương trình số 22-CTr/HĐĐT, ngày 16/9/2021 của Hội đồng Đội tỉnh Hòa Bình về "Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022"

          Hội đồng Đội huyện Tân Lạc ban hành chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022. Liên đội trường TH&THCS Mỹ Hòa xây dựng Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

          I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

          Thiếu nhi Tân Lạc

          Học tốt,chăm ngoan

          Vui khỏe, an toàn

          II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

          1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bỏc Hồ dạy”; đổi mới, linh hoạt phương thức trong triển khai các phong trào, chương trình, hoạt động Đội cho thiếu nhi hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19; đảm bảo cho các em được học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn.

          2. Tham mưu cho các cấp Đội, Đoàn tổng kết các chương trình, đề án, kết luận của Đại hội Đoàn các cấp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Triển khai thực hiện tốt các hoạt động thi đua, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII..

          3. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi học tập, rèn luyện trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp; chăm lo, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thông qua chương trình “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch” phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

          4. Triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng tổ chức Đội vững mạnh. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Sao Nhi đồng tự quản và công tác đội viên lớn, vai trò tự quản của Ban Chỉ huy Liên đội. Ổn định, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách Đội và giáo viên chủ nhiệm phụ trách chi đội, phụ trách nhi đồng.

          5. Tiếp tục kiên trì, thực hiện tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện Luật Trẻ em; tăng cường các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em.

          III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2021 - 2022

          - Chỉ tiêu 1: Liên đội tổ chức cho đội viên, thiếu nhi đến với ít nhất 01 địa chỉ đỏ trên địa bàn xã.

          - Chỉ tiêu 2: Liên đội có hoạt động, phần việc chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 81 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

          - Chỉ tiêu 3: 100% đội viên tham gia sinh hoạt chủ điểm nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

          - Chỉ tiêu 4: 100% Chi đội thực hiện tốt việc hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn theo chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn huyện Tân Lạc lần thứ XXII.

          - Chỉ tiêu 5: Trong năm học Liên đội tổ chức 03 đợt “Sinh hoạt dưới cờ” và có ít nhất 01 mô hình trong tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi.

          - Chỉ tiêu 6: TPT đội tham gia tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ ban  chỉ huy Đội, phụ trách sao nhi đồng.    

          - Chỉ tiêu 7:  Liên đội tổ chức sinh hoạt chủ đề

          * Danh hiu cá nhân : Chi huy giỏi cấp trường: 7 bạn.

          Tổng phụ trách đội: Ban chấp hành Đoàn Huyên khen.

          *Danh hiu tp th:

          Chi đội mạnh cấp trường : 22/22 chi đội.

          Cháu ngoan Bác Hồ: 35%.

          Liên đội phấn đấu : Ban chấp hành Đoàn Huyện khen.

          IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

          1. Đổi mới phương thức triển khai phong trào và các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ thiếu nhi trong bối cảnh dịch Covid-19

          - Liên đội phối hợp với nhà trường chủ động nghiên cứu, phối hợp chuyển đổi linh hoạt hình thức triển khai các chương trình, hoạt động, tạo điều kiện cho thiếu nhi tham gia phù hợp, an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19. Chủ động tìm kiếm nguồn lực, phối hợp với các đơn vị đảm bảo trang thiết bị tổ chức các hoạt động tương tác, giao lưu trực tuyến, giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi. Hướng dẫn thiếu nhi kỹ năng học tập trực tuyến; tự tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe; giữ gìn vệ sinh, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động đó đề ra theo chương trình, kế hoạch công tác năm.

          - Đẩy mạnh triển khai chương trình “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch”, "Triệu ly sữa và hành trình của những quyển sách". Trong đó, tập trung các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi phải cách ly tại các cơ sở y tế, thiếu nhi là con của cán bộ chiến sỹ, y bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch. Vận động nguồn lực xã hội hóa trao tặng học bổng, đồ dùng học tập, phương tiện đến trường giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập, sinh hoạt chuẩn bị bước vào năm học mới; chủ động rà soát, nắm tình hình học sinh trên địa bàn, vận động các em học sinh có nguy cơ bỏ học trở lại trường.

          - Chủ động nắm tình hình, rà soát nhu cầu, hỗ trợ kịp thời cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm, hỗ trợ điều kiện vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.         

          2. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

          2.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”:

          - Liên đội tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và của địa phương gắn với Hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” đến các địa chỉ đỏ trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, của Đoàn, Đội trong năm.

          - Liên đội tổ chức cho đội viên, học sinh tìm hiểu tác phẩm Lịch sử nước ta, 5 điều Bác Hồ dạy và các câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến thiếu nhi. Nghiên cứu triển khai các hình thức tuyên truyền mới, hấp dẫn học sinh, thiếu nhi như: infographic, phim ngắn, clip, phim hoạt hình...

          - Liên đội thực hiện nghiêm túc l chào cờ, hát Quốc ca và nâng cao chất lượng sinh hoạt liên đội dưới cờ hàng tuần để giáo dục, định hướng cho thiếu nhi về đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương, đất nước, chủ quyền biển đảo, biên giới; về tình thầy trò, tình bạn, gắn với tuyên truyền gương anh hùng nhỏ tuổi, gương người tốt, việc tốt; đẩy mạnh hiệu quả sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay”; sinh hoạt hàng tháng theo chủ đề, chủ điểm gắn với thực hiện phong trào nói lời hay, làm việc tốt... 

          - Tổ chức sinh hoạt Liên đội theo chủ đề, chủ điểm “Em là mầm non của Đảng” hướng tới Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 9/2021 - tháng 2/2022); chủ đề, chủ điểm “Tiến bước lên Đoàn” kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (tháng 3/2022); chủ đề, chủ điểm “Tự hào truyền thống Đội ta” kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (từ tháng 4 - tháng 5/2022). Tổ chức cho thiếu nhi tham gia cuộc thi tìm hiểu, viết cảm nhận về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ” trong các Liên đội Tiểu học và “Tiến bước lên Đoàn” trong các Liên đội Trung học cơ sở và hướng dẫn, tổ chức kết nạp lớp đội viên chào mừng 81 năm ngày thành lập Đội và lựa chọn lớp đội viên “Sẵn sàng” chào mừng 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

          - Liên đội thực hiện công tác Trần Quốc Toản thông qua tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, có công với cách mạng; tổ chức các hoạt động chia sẻ tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, chăm lo cho con em các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

          2.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”:

          - Toàn liên đội tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động thi đua học tập tốt. Tạo môi trường để đội viên, học sinh tích cực, chủ động trong học tập, duy trì hoạt động nhóm học tốt, đôi bạn cùng tiến hướng đến xây dựng năng lực tự chủ, tự học trong đội viên, học sinh; khuyến khích đội viên tích cực, chủ động học tập ngoại ngữ và kiến thức xã hội.

          - Trong liên đội  xây dựng và duy trì ít nhất 01 mô hình hiệu quả về các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo trong các chi đội nhằm tạo môi trường để phát huy khả năng sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học của thiếu nhi. Tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Em yêu khoa học”, hướng dẫn cho các em sử dụng, khai thác Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh.

          - BCH liên đội phối kết hợp cùng nhân viên thư viện nhà trường tổ chức hiệu quả các hoạt động hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi. Tổ chức các ngày hội đọc sách cho thiếu nhi, tham gia xây dựng thư viện di động, chuyên mục giới thiệu sấch hay, phù hợp độ tuổi thiếu nhi... Tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” thông qua việc tuyên truyền và đưa các ấn phẩm của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tiếp cận tới đội viên, học sinh

          - Giáo dục đội viên, học sinh ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, bảo vệ môi trường thông qua phong trào “Kế hoạch nhỏ” và thực hiện công trình măng non gắn với phần việc cụ thể của từng đội viên.

          - Tiếp tục duy trì, lựa chọn các hình thức động viên, khen thưởng phù hợp, kịp thời đối với các gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, các gương thiếu nhi vượt khó học giỏi. Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” giao lưu với các gương đội viên, học sinh tiêu biểu, các gương từng là đội viên, chỉ huy đội, cháu ngoan Bác Hồ.

          2.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”:

          - Thông qua sinh hoạt Đội, c hoạt động tập thể tại trường, lớp xây dựng, bồi đắp tinh thần đoàn kết, chia sẻ cho thiếu nhi trong mối quan hệ giữa bạn bè, anh, chị, em trong gia đình, trong tập thể và cộng đồng. Giáo dục thiếu nhi biết quan tâm, yêu thương, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cùng bạn cố gắng khắc phục khó khăn, cùng nhau tiến bộ, tham gia hiệu quả phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”... Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm về “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” trong giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt Liên đội.

          - Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi thực hiện nghiêm túc nề nếp, kỷ cương học đường, ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về độ tuổi điều khiển phương tiện giao thông; nhân rộng các mô hình tuyên truyền, ngăn chặn, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp với các ngành giúp đỡ, giáo dục thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ. Tăng cường các hoạt động truyền thông cho thiếu nhi về tác hại của ma tuý, các chất kích thích và tệ nạn xã hội; triển khai các chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản trong thiếu nhi... thông qua việc phát huy vai trò, hoạt động của các câu lạc bộ “Phóng viên nhỏ”, “Đội tuyên truyền măng non”, “Đội sao đỏ”...

          - Liên đội tham gia các hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại và phòng chống đuối nước tai nạn thương tích cho đội viên, học sinh.

          - Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19, đảm bảo các hoạt động tổ chức phù hợp, an toàn.  Tổ chức cho thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian, khuyến khích học sinh tìm hiểu và gìn giữ, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc và của địa phương. Phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động định hướng cho thiếu nhi sử dụng đồ chơi an toàn, tránh xa các trò chơi độc hại, sử dụng mạng xã hội hiệu quả, văn minh.

          2.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”:

          - Thông qua các buổi sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng hướng dẫn thiếu nhi rèn luyện ý thức và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, tự chăm sóc sức khỏe bản thân; giữ gìn trường, lớp xanh - sạch - đẹp, giữ gìn vệ sinh chung tại gia đình, trường học và nơi công cộng.

          - Hướng dẫn và tổ chức cho thiếu nhi các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, trong trường học và ở nơi sinh sống; trang trí phòng học, phân loại rác theo quy định. Tích cực thực hành và gúp phần tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, sử dụng các sản phẩm hữu cơ, thân thiện với môi trường. Hình thành ý thức, thúi quen không xả rác trong đội viên, học sinh.

          - Tuyên truyền, hướng dẫn thiếu nhi tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện các kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

          2.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”:

          - Liên đội chủ động thiết kế và tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi đội theo cỏc chủ đề, chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sỏng, một cuốn sch hay”, “Nói lời hay, làm việc tốt” để giúp đội viên, học sinh nhận thức được những việc làm tốt và tránh xa những điều chưa tốt; giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi như chăm ngoan, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; lễ phép với người lớn; hòa nhã, thân ái với bạn bè; dũng cảm nhận ra những khuyết điểm thiếu sót của mình và trong đấu tranh với những việc làm chưa tốt… Tham gia hiệu quả phong trào “Nghìn việc tốt”.

          - Tăng cường công tác phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu. Tổ chức tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ.

          2. Công tác xây dựng Đội:

          2.1. Công tác nhi đồng:

          - Liên đội củng cố và thành lập các Sao nhi đồng ngay từ đầu năm học; Đổi mới, đa dạng, linh hoạt các hình thức, nội dung chương trình sinh hoạt Sao nhi đồng. Thực hiện có hiệu quả công tác đi đầu giữa đội viên khối Trung học cơ sở với các Sao nhi đồng; nâng cao chất lượng hoạt động của Sao nhi đồng tự quản. Thực hiện tốt chương trình “Dự bị đội viên”.

          2.2. Công tác đội viên:

          - Liên đội thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên cho học sinh khối lớp 3 trong dịp kỷ niệm ngày 15/5/2022. Trong tổ chức lễ kết nạp Đội, lễ trưởng thành Đội cần tạo cho các học sinh ấn tượng, tình cảm với tổ chức Đội, khơi dậy niềm tự hào khi được là đội viên.

          - Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 2022. Chủ động tham mưu lồng ghép, tích hợp việc triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” với việc triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường và đổi mới sáng tạo trong tổ chức tiết sinh hoạt Đội.

          2.3. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội:

          - Tập trung bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, duy trì nề nếp sinh hoạt, hoạt động của câu lạc bộ “Chỉ huy Đội”. Tổ chức lớp tập huấn, kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp hoạt động Đội cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội.

          2.4. Công tác xây dựng liên đội, chi đội:

          - Chi đội, Liên đội tổ chức Đại hội theo đúng yêu cầu về thời gian (tổ chức vào cuối tháng 10/20) theo nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

          - Thành lập 01 đội nghi lễ trong nhà trường để phục vụ các ngày lễ lớn trong năm học và các buổi sinh hoạt đội, hoạt động tập thể trong nhà trường.

          - Học tập mô hình xây dựng “Chi đội 3 tốt”“Liên đội 3 tốt” (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt)

          3. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi:

          - Phụ trách Đội phối hợp kiểm tra, giám sát, nắm bắt thực tiễn và kiến nghị để ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo để đảm bảo thực hiện đúng chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách Đội tại các cơ sở.

          - Tham gia thực hiện tốt Điều lệ Hội thi Giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi cấp  huyện trong năm học 2021- 2022.

          - Thường xuyên cập nhật những nội dung, thông tin mới giúp Tổng phụ trách Đội có đủ kỹ năng, phương pháp tiếp cận đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi và thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn hiện nay.

          4. Công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật Trẻ em:

          - Tổ chức các hoạt động chăm sóc, vui chơi giải trớ cho thiếu nhi nhất là vào các dịp cao điểm như Tháng Hành động vì trẻ em, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán…quan tâm tới các đối tượng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao, vùng xa, thiếu nhi khuyết tật.

          - Liên đội phối kết hợp với các tổ chức, các nhà tài trợ, tăng cường tuyên truyền về Luật Trẻ em thông qua các công cụ trực quan, các thông điệp truyền thông, các chương trình truyền hình, các trò chơi trực tuyến; sinh hoạt Đội... thường xuyên cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết cho đội ngũ cán bộ Đội ở cơ sở về các văn bản pháp quy, các chủ trương mới liên quan đến trẻ em; thông tin, kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Liên đội:

          - Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022 của Hội đồng Đội huyện. Liên đội trường TH &THCS Mỹ Hòa chủ động xây dựng Chương trình năm học cụ thể, thiết thực phự hợp với tình hình của địa phương.

          - Phát động chủ đề năm học 2021- 2022 đến toàn liên đội.

          - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong BCH liên đội để điều hành mọi hoạt động Đội trong nhà trường.

          - Thành lập đội nghi lễ, đội văn nghệ trong nhà trư­­ờng gồm 40 bạn tham gia để chào mừng các ngày lễ lớn của trư­­ờng.

          - Thành lập “Đội sao đỏ” gồm 44 bạn tham gia.(cả hai cấp học)

          - Kết hợp với BCH Đoàn thanh niên thành lập “đội Xung kích” gồm 15 bạn để cùng đôn đốc các mặt hoạt động đội trong nhà trư­­ờng.

          - Thành lập đội “ Tuyên truyền măng non” để tuyên truyền những thông tin cập nhật liên quan đến các hoạt động trong và ngoài nhà tr­­ường.

          - Th­­ường xuyên biểu d­­ương, khen thư­ởng, động viên kịp thời những gư­­ơng ng­­ười tốt, việc tốt tr­­ước toàn liên đội cũng như­­ phê bình. nhắc nhở những học sinh chư­a thực hiện tốt các mặt hoạt động Đội trong nhà trư­­ờng.                                    

          2. Công tác thông tin báo cáo:

          * Chi đội:

          Các chi đội gửi các văn bản báo cáo về BCH liên đội cụ thể:

          - Chương trình cụng tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022 của chi độ̣i.

          - Báo cáo kết quả các đợt thi đua, các phong trào thi đua do các cấp phát động.

          - Báo cáo sơ kết học kỳ I.

          - Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022.

          * Liên đội:

          Đảm bảo việc thực hiện công tác báo cáo về Hội đồng Đội huyện, cụ thể:

          + Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022 gửi về HĐĐ huyện trước ngày 10/11/2021.

          + Báo cáo sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I năm học 2021 - 2022 gửi về HĐĐ huyện trước ngày 15/12/2021.

          + Báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022 gửi về HĐĐ huyện trước ngày 05/6/2022.

          + Hồ sơ đề nghị khen thưởng năm học 2021 - 2022 gửi về HĐĐ huyện trước ngày 05/6/2022.

 

       

.

TM. BCH LIÊN ĐỘI

TPT

 

 

Đinh Thị Hải Anh

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 21
Tháng 12 : 8
Năm 2022 : 2.313