Kế hoạch hoạt động Đội tháng 10/2021

 

TRƯỜNG TH&THCS MỸ HÒA

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH&THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mỹ Hòa, ngày 2 tháng 10 năm2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động ngoại khóa tháng 10:

“ Diễn đàn nói chuyện, ngâm thơ, đọc thơ về bà về mẹ”

 

          Thực hiện kế hoạch số 125/KH- TH&THCS Mỹ Hòa ngày 21 tháng 9 năm 2021 về việc tổ chức hoạt động ngoại kháo. Liên đội trường TH& THCS Mỹ Hòa  lên kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; khẳng định những đóng góp quan trọng của người phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế;

 Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tinh thần sáng tạo của các em học sinh trong nhà trường.

Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em học sinh trong trường giao lưu học hỏi, nâng cao nhiệm vụ và đẩy mạnh phong trào “ Chăm ngoan, học giỏi” trong nhà trường và đạt kết quả cao trong học tập.

          II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:

          1. Đối với học sinh khối 8,9.

      - Ổn định tổ chức.

      - Văn nghệ ( 4 tiết mục mỗi lớp 1 tiết mục)

      - Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

      - Nghe kể về tấm gương người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà.( lớp 8a1)

      - Ba tiết mục đọc thơ( ngâm thơ) về bà, về mẹ ( Lớp 9a2, 8a2, 9a1)

      - Vẽ 2 bức tranh về bà về mẹ có thuyết trình ( 9a1, 9a2)

     

      2. Thời gian : Chiều thứ 6 ngày 15/10/2021

      III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

      - GVCN khối lớp 8, 9 phối hợp với các em hoc sinh khối 8, 9 thực hiện

          VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

          1. Chuẩn bị sắp xếp bàn ghế , treo tuýp chữ  sân khấu  học sinh nam khối 9:

          2. Chuẩn bị âm thanh, loa đài học sinh nam khối 9:

          3. Biên tập và dẫn chương trình: ( GVCN khối 8,9 viết kịch bản. Chọn HS dẫn        chương trình)

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa của liên đội trường TH&THCS Mỹ Hòa.  Đề nghị các đồng chí GVCN triển khai đến các em học sinh và thực hiện đúng thời gian quy định.

     DUYỆT BGH                                                              TPT

 

 Dương Thị Xuyên                                                 Đinh Thị Hải Anh

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 2
Tháng 12 : 26
Năm 2021 : 825