Thông báo nhận bằng tốt nghiệp

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Mỹ Hòa, ngày  02  tháng 01 năm 2022

 

THÔNG BÁO 

CỦA TRƯỜNG TH&THCS MỸ HOÀ

Kinh gửi:  Trưởng xóm các xóm trong địa bàn xã Mỹ Hòa

        Trường TH&THCS Mỹ Hòa gửi thông báo tới tất cả các xóm V/v hiện nay còn một số văn bằng tốt nghiệp vẫn con lưu ở trường từ năm 1997 đến năm 2020. Do vậy nhà trường gửi thông báo này đến tất cả các hoc sinh trong các khoá học trên đến tại trường gặp Đ/c Dương Thị Xuyên để lấy  các văn bằng theo đúng thời gian thông báo

         Lưu ý : Các Đ/c Trưởng xóm có trách nhiệm giúp nhà trường thông báo đến các học sinh tốt nghiệp từ các năm theo thông báo trên. 

        Thay mặt nhà trường xin chân thành cảm ơn  . /.

 

                                                                       TM. NHÀ TRƯỜNG

                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                         Dương Thị Xuyên                                       

 

 

TRƯỜNG TH&THCS MỸ HÒA

 

DANH SÁCH 

BẰNG TỐT NGHIỆP THCS HỌC SINH CÒN LẠI CÁC NĂM

( Tháng 1 năm 2022)

STT

Năm tốt nghiệp

Họ Và Tên

Ngày tháng năm sinh

Số hiệu bằng

Ghi chú

1

1997

Bùi Văn Nghĩa

11-12-1979

688668

 

2

1997

Bùi Thị Giang

22-10-1980

683374

 

3

1999

Bùi thị Kiêm

28-09-1982

AB01812823

 

4

2021

Bùi Thị Năng

02-12-1983

0627631

 

5

2021

Bùi Văn Cường

02-02-1983

0627620

 

6

2002

Đinh Thị Khuê

20-10-1984

G-Đ1885380

 

7

2002

Bùi Văn Ba

20-10-1985

G-Đ 1885357

 

8

2002

Bùi Thị Bính

10-11-1985

G-Đ 1885358

 

9

2002

Nguyễn Duy Thanh

15-04-1987

G-Đ 1885399

 

10

2003

Bùi Văn Nghiệp

10-11-1986

0724273/ cs

 

11

2003

Bùi Văn Sáu

01-06-1987

0724280/cs

 

12

2004

Bùi Văn Khương

13-03-1987

2370686/cs

 

13

2006

Bùi Văn Tân

07-11-1990

00015273

 

14

2006

Bùi Văn Cương

20-08-1990

00015230

 

15

2006

Bùi Văn  Tiệp

25-04-1991

00015285

 

16

2006

Bùi Văn  Thọ

12-01-1990

00015281

 

17

2007

Bùi Văn  Quỳnh

16-05-1992

00031115

 

18

2007

Bùi Thị Xuân

02-10-1991

00031131

 

19

2008

Bùi Văn Chinh

03-05-1993

00040413

 

20

2008

Nguyễn Minh Tuấn

01-10-1992

00040455

 

21

2009

Bùi văn Kiêm

19-05-1992

00056916

 

22

2009

Bùi Thị Lụa

12-03-1994

00056924

 

23

2010

Bùi Văn Tuân

24-08-1995

00069510

 

24

2011

Hoàng Văn Trung

10-02-1996

A01407667

 

25

2016

Bùi Quang Hà

22-04-1998

A 05998966

 

26

2016

Bùi Mạnh Hùng

08-10-1998

A 07022564

 

27

2016

Bùi Văn Hùng

23-05-2001

A 07022565

 

28

2016

Bùi Anh Tú

19-03-2001

A 07022587

 

29

2017

Bùi Mạnh Kiều

04-12-2002

A 08000644

 

30

2017

Bùi Thị Phương

20-10-2000

A 08000651

 

31

2018

Bùi Văn Bình

11-02-2003

A 09376643

 

32

2018

Bùi Văn Nghiêm

25-12-2003

A 09376656

 

33

2018

Bùi Văn Thuần

19-01-2003

A 09376661

 

34

2018

Bùi Đức Mạnh

17-10-2003

A 09376637

 

35

2018

Đinh Văn Xuân

22-09-2002

A 09376664

 

36

2019

Xa Quốc Chung

09-10-2004

A 10671978

 

37

2020

Bùi Văn Dìn

19-10-2005

S 00717275

 

38

2020

Bùi Văn Thắng

23-07-2005

S 00717307

 

39

2020

Bùi Thanh Thảo

19-10-2005

S 00717306

 

40

2020

Ngô Thị Hiền

27-07-2005

S 00717280

 

41

2020

Lý Thị Minh

25-06-2004

S 00717295

 

42

2020

Bùi Thị Bé

01-01-2004

S 00717272

 

 

                                                                                     NGƯỜI LẬP

 

 

                                                                                    Dương Thị Xuyên

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 10 : 63
Năm 2022 : 1.812